ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ความเร็ว Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® QM480 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 ไม่ใช่ 3 W
Intel® HM470 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 ไม่ใช่ 3 W
Intel® Q470E Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 ใช่ 6 W
ชิปเซ็ต Intel® Q470 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 ไม่ใช่ 6 W
ชิปเซ็ต Intel® B460 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 ไม่ใช่ 6 W
ชิปเซ็ต Intel® H410 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 ใช่ 6 W
Intel® H420E Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 ใช่ 6 W
ชิปเซ็ต Intel® H470 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 ไม่ใช่ 6 W
Intel® WM490 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 ไม่ใช่ 3 W
Intel® W480E Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 ใช่ 6 W
ชิปเซ็ต Intel® W480 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 ไม่ใช่ 6 W
ชิปเซ็ต Intel® Z490 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 ไม่ใช่ 6 W