ชิปเซ็ตเดสก์ท็อป Intel® ซีรีส์ 500

ชื่อผลิตภัณฑ์
สนับสนุนการโอเวอร์คล็อก
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
TDP
3.0 3.2/2.0 6 W
3.0 3.2/2.0 6 W
3.0 3.2/2.0 6 W
3.0 3.2/2.0 6 W
3.0 3.2/2.0 6 W
ใช่ 3.0 3.2/2.0 6 W