ชิปเซ็ตเดสก์ท็อป Intel® ซีรีส์ 500

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ความเร็ว Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ชิปเซ็ต Intel® Q570 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 6 W
ชิปเซ็ต Intel® W580 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 6 W
ชิปเซ็ต Intel® B560 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 6 W
ชิปเซ็ต Intel® H510 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 6 W
ชิปเซ็ต Intel® H570 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 6 W
ชิปเซ็ต Intel® Z590 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 6 W