โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 10

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 10

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10105 Launched Q1'21 4 4.40 GHz 3.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10105F Launched Q1'21 4 4.40 GHz 3.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10105T Launched Q1'21 4 3.90 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10305 Launched Q1'21 4 4.50 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10305T Launched Q1'21 4 4.00 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10325 Launched Q1'21 4 4.70 GHz 3.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10100Y Launched Q1'21 2 3.90 GHz 1.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10100F Launched Q4'20 4 4.30 GHz 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10100 Launched Q2'20 4 4.30 GHz 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10100E Launched Q2'20 4 3.80 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10100T Launched Q2'20 4 3.80 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10100TE Launched Q2'20 4 3.60 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10300 Launched Q2'20 4 4.40 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10300T Launched Q2'20 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10320 Launched Q2'20 4 4.60 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10110U Launched Q3'19 2 4.10 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10110Y Launched Q3'19 2 4.00 GHz 1.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-1000G1 Launched Q3'19 2 3.20 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-1000G4 Launched Q3'19 2 3.20 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-1005G1 Launched Q3'19 2 3.40 GHz 1.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย