โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 10

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 10

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10505 Launched Q1'21 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10500H Launched Q4'20 6 4.50 GHz 2.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10200H Launched Q3'20 4 4.10 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10310U Launched Q2'20 4 4.40 GHz 1.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-1038NG7 Launched Q2'20 4 3.80 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10400 Launched Q2'20 6 4.30 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10400F Launched Q2'20 6 4.30 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10400T Launched Q2'20 6 3.60 GHz 2.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10500 Launched Q2'20 6 4.50 GHz 3.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10500E Launched Q2'20 6 4.20 GHz 3.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10500T Launched Q2'20 6 3.80 GHz 2.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10500TE Launched Q2'20 6 3.70 GHz 2.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10600 Launched Q2'20 6 4.80 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10600K Launched Q2'20 6 4.80 GHz 4.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10600KF Launched Q2'20 6 4.80 GHz 4.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10600T Launched Q2'20 6 4.00 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10300H Launched Q2'20 4 4.50 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10400H Launched Q2'20 4 4.60 GHz 2.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10210U Launched Q3'19 4 4.20 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10210Y Launched Q3'19 4 4.00 GHz 1.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10310Y Discontinued Q3'19 4 4.10 GHz 1.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-1030G4 Discontinued Q3'19 4 3.50 GHz 700 MHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-1030G7 Discontinued Q3'19 4 3.50 GHz 800 MHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-1035G1 Launched Q3'19 4 3.60 GHz 1.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-1035G4 Launched Q3'19 4 3.70 GHz 1.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-1035G7 Launched Q3'19 4 3.70 GHz 1.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย