เอฟพีจีเอ Intel® Agilex™ I-ซีรี่ส์ และเอฟพีจีเอ SoC

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
Logic Element (LE)
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)
หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด
จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด
Launched Q2'19 2208075 6250 235 Mb 720
Launched Q1'23 4000672 0 377 Mb 720
Launched Q4'21 3540000 9594 383 Mb 576
Launched Q2'21 1918975 1354 204 Mb 480
Launched Q2'19 2208075 6250 235 Mb 720
Launched Q2'21 2308080 1640 246 Mb 480
Launched Q2'19 2692760 8528 287 Mb 720
Launched Q2'21 1918975 1354 204 Mb 480
Launched Q4'21 4047400 12792 485 Mb 576
Launched Q2'21 2308080 1640 246 Mb 480
Launched Q2'19 2208075 6250 235 Mb 720
Launched Q2'19 2692760 8528 287 Mb 720
Launched Q2'19 2692760 8528 287 Mb 720