เอฟพีจีเอ Intel® Agilex™ F-ซีรี่ส์ และเอฟพีจีเอ SoC

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย Logic Element (LE) การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด ตัวเลือกของแพ็คเกจ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Agilex™ F-Series 006 FPGA
(R16A)
Launched Q2'19 573480 1640 62 Mb R1546A
Intel® Agilex™ F-Series 008 FPGA
(R16A)
Launched Q2'19 764640 2296 82 Mb R1546A
เอฟพีจีเอ Intel® Agilex™ F-ซีรีส์ 006
(R24C)
Launched Q2'19 573480 1640 62 Mb R2340A
เอฟพีจีเอ Intel® Agilex™ F-ซีรีส์ 008
(R24C)
Launched Q2'19 764640 2296 82 Mb R2340A
เอฟพีจีเอ Intel® Agilex™ F-ซีรีส์ 022
(R24C)
Launched Q2'19 2208075 6250 235 Mb R2340A
เอฟพีจีเอ Intel® Agilex™ F-ซีรีส์ 022
(R31C)
Launched Q2'19 2208075 6250 235 Mb R3184C
เอฟพีจีเอ Intel® Agilex™ F-ซีรีส์ 027
(R31C)
Launched Q2'19 2692760 8528 287 Mb R3184C
เอฟพีจีเอ Intel® Agilex™ F-ซีรีส์ 012
(R24C)
Launched Q2'19 1178525 3743 163 Mb R2340A
เอฟพีจีเอ Intel® Agilex™ F-ซีรีส์ 014
(R24C)
Launched Q2'19 1437240 4510 190 Mb R2340A
เอฟพีจีเอ Intel® Agilex™ F-ซีรีส์ 019
(R25A)
Launched Q2'19 1918975 1354 204 Mb R2581A
เอฟพีจีเอ Intel® Agilex™ F-Series 023
(R25A)
Launched Q2'19 2308080 1640 246 Mb R2581A
เอฟพีจีเอ Intel® Agilex™ F-ซีรี่ส์ 022
(R25A)
Launched Q2'19 2208075 6250 235 Mb R2581A
เอฟพีจีเอ Intel® Agilex™ F-Series 027
(R24C)
Launched Q2'19 2692760 8528 287 Mb R2340A
เอฟพีจีเอ Intel® Agilex™ F-ซีรี่ส์ 014
(R24B)
Launched Q2'19 1437240 4510 190 Mb R2486A
เอฟพีจีเอ Intel® Agilex™ F-ซีรี่ส์ 012
(R24B)
Launched Q2'19 1178525 3743 163 Mb R2486A
เอฟพีจีเอ Intel® Agilex™ F-ซีรี่ส์ 027
(R25A)
Launched Q2'19 2692760 8528 287 Mb R2581A

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรอง Intel® FPGA ตามตระกูล สถานะ ตัวเลือกแพคเกจ องค์ประกอบลอจิก และอื่นๆ อีกมากมาย