แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล FC2000

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ProcessorIncluded
Discontinued 2U Rack front IO
Discontinued 2U Rack front IO
Discontinued 2U Front IO, 4 node Rack
Discontinued 2U Front IO, 4 node Rack
Discontinued 2U Front IO, 4 node Rack
Discontinued 2U Front IO, 4 node Rack
Discontinued 2U Front IO, 4 node Rack
Discontinued 2U Front IO, 4 node Rack
Discontinued 2U Front IO, 4 node Rack