แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล FC2000

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ProcessorIncluded เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Chassis FC2FAC16W3 Launched 2U Front IO, 4 node Rack
Intel® Server Chassis FC2HAC16W3 Launched 2U Front IO, 4 node Rack
Intel® Server Chassis
(2 PSUs 2100W) FC2HAC21W2
Launched 2U Front IO, 4 node Rack
Intel® Server Chassis FC2HAC21W3 Launched 2U Front IO, 4 node Rack
Intel® Server Chassis FC2HLC21W3 Launched 2U Front IO, 4 node Rack