อะแดปเตอร์เครือข่ายซีรี่ส์ 500 (สูงสุด 10GbE)

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ประเภทการต่อสาย TDP ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า การกำหนดค่าพอร์ต ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X550-T2 Launched RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Dual PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X550-T1 Launched RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Single PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X540-T1 Launched RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Single PCIe v2.1 (5.0 GT/s)
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X540-T2 Launched RJ45 Category 6 up to 55 m; Category 6A up to 100 m Dual PCIe v2.1 (5.0 GT/s)
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet X520-DA1 สำหรับ Open Compute Project Launched SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m Single PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet X520-DA2 สำหรับ Open Compute Project Launched SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m Dual PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-DA2 Launched SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m Dual PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-LR1 Launched SMF up to 10km Single PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-QDA1 Discontinued QSFP+ Direct Attach Twin Axial Cabling up to 10m 20 W Single PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-SR1 Launched MMF up to 300m Single PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-SR2 Launched MMF up to 300m Dual PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-T2 Discontinued RJ-45 Category-6 up to 55 m; Category-6A up to 100 m 19 W Dual PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
อแดปเตอร์บายพาสเซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet X540-T2 Discontinued RJ-45 Category-6 up to 55 m; Category-6A up to 100 m 9.8 W Dual PCIe v2.1 (5.0 GT/s)
อแดปเตอร์บายพาสเซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet X520-LR2 Discontinued SMF up to 10km 6.8 W Dual PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
อแดปเตอร์บายพาสเซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet X520-SR2 Discontinued **MMF 62.5/50 µm, up to 300 m 6.9 W Dual PCIe v2.0 (5.0 GT/s)