อะแดปเตอร์เครือข่ายซีรี่ส์ 500 (สูงสุด 10GbE)

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Lithography MaxIOThroughput SamplePortConfiguration ประเภทการต่อสาย เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-SR1 Discontinued MMF up to 300m
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-SR2 Launched MMF up to 300m
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-DA2 Launched SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-LR1 Discontinued SMF up to 10km
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X540-T1 Discontinued RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X540-T2 Discontinued RJ45 Category 6 up to 55 m; Category 6A up to 100 m
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-QDA1 Discontinued QSFP+ Direct Attach Twin Axial Cabling up to 10m
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-T2 Discontinued RJ-45 Category-6 up to 55 m; Category-6A up to 100 m
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet X520-DA1 สำหรับ Open Compute Project Discontinued SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet X520-DA2 สำหรับ Open Compute Project Launched SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X550-T1 Launched RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X550-T2 Launched RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m