คอนโทรลเลอร์ซีรี่ส์ 500 (สูงสุด 10GbE)

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ประเภทการต่อสาย TDP ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า การกำหนดค่าพอร์ต ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Ethernet Connection X557-AT4 Launched 13.6 W Quad
Intel® Ethernet Connection X557-AT2 Launched 6.8 W Dual
Intel® Ethernet Connection X557-AT Launched 3.4 W Single
Intel® Ethernet Controller X550-BT2 Launched 11 W Dual PCIe v2.1 (5.0 GT/s)
Intel® Ethernet Controller X550-AT2 Launched 11 W Dual PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Intel® Ethernet Controller X550-AT Launched 8 W Single PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Intel® Ethernet Controller X540-AT2 Launched 12.5 W Dual PCIe v2.1 (5.0 GT/s)
Intel® Ethernet Controller X540-BT2 Launched 14 W Dual PCIe v2.1 (5.0 GT/s)
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82599EB 10 Launched Dual PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Intel® 82599ES 10 Gigabit Ethernet Controller Launched Dual PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82599EN 10 Launched Single PCIe v2.0 (5.0 GT/s)