คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82573

ชื่อผลิตภัณฑ์
CablingDescription
TDP
การกำหนดค่าพอร์ต
NetworkDataRate
ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
1.3 W Single PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
1.3 W Single PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
1.4 W Single PCIe v1.0a (2.5 GT/s)