ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S9200WK

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
SupportedCPUSocket
Q1'20 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Q2'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Q2'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Q2'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Q3'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Q3'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Q3'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Q3'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Q3'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Q3'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO
Q3'19 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO