โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Scalable เจนเนอเรชั่น 2

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
Launched Q1'20 8 1.90 GHz 1.90 GHz 11 MB
Launched Q1'20 20 4.00 GHz 2.10 GHz 27.5 MB
Launched Q1'20 24 4.00 GHz 2.20 GHz 35.75 MB
Launched Q1'20 16 3.90 GHz 2.90 GHz 22 MB
Launched Q1'20 16 3.90 GHz 2.90 GHz 22 MB
Launched Q1'20 26 4.00 GHz 2.10 GHz 35.75 MB
Launched Q1'20 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB
Launched Q1'20 24 4.00 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
Launched Q1'20 20 4.10 GHz 3.10 GHz 35.75 MB
Launched Q1'20 16 4.10 GHz 3.40 GHz 35.75 MB
Launched Q1'20 24 4.00 GHz 3.00 GHz 35.75 MB
Launched Q1'20 8 4.50 GHz 3.90 GHz 35.75 MB
Launched Q1'20 8 4.50 GHz 3.90 GHz 35.75 MB
Launched Q1'20 12 4.50 GHz 3.60 GHz 33 MB
Launched Q1'20 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB
Launched Q1'20 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB
Launched Q1'20 10 3.20 GHz 2.30 GHz 13.75 MB
Launched Q1'20 12 3.50 GHz 2.40 GHz 16.5 MB
Launched Q1'20 8 4.00 GHz 3.20 GHz 11 MB
Launched Q3'19 32 3.70 GHz 2.30 GHz 71.5 MB
Launched Q3'19 32 3.70 GHz 2.30 GHz 71.5 MB
Launched Q2'19 6 1.90 GHz 1.90 GHz 8.25 MB
Launched Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB
Launched Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB
Launched Q2'19 8 3.70 GHz 3.00 GHz 11 MB
Launched Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB
Launched Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB
Launched Q2'19 16 3.70 GHz 2.30 GHz 22 MB
Launched Q2'19 16 3.80 GHz 2.10 GHz 22 MB
Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.20 GHz 24.75 MB
Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.70 GHz 24.75 MB
Launched Q2'19 18 3.90 GHz 1.90 GHz 24.75 MB
Launched Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB
Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB
Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.50 GHz 27.5 MB
Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
Launched Q2'19 20 3.60 GHz 1.80 GHz 27.5 MB
Launched Q2'19 12 3.70 GHz 2.70 GHz 19.25 MB
Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB
Launched Q2'19 20 3.50 GHz 2.30 GHz 27.5 MB
Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB
Launched Q2'19 8 4.00 GHz 3.30 GHz 24.75 MB
Launched Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB
Launched Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB
Launched Q2'19 22 3.70 GHz 1.90 GHz 30.25 MB
Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB
Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB
Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB
Launched Q2'19 16 3.90 GHz 2.80 GHz 22 MB
Launched Q2'19 8 4.40 GHz 3.60 GHz 24.75 MB
Launched Q2'19 12 4.20 GHz 3.30 GHz 24.75 MB
Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.50 GHz 27.5 MB
Launched Q2'19 24 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB
Launched Q2'19 24 3.60 GHz 2.30 GHz 35.75 MB
Launched Q2'19 18 4.00 GHz 3.10 GHz 24.75 MB
Launched Q2'19 24 3.60 GHz 1.90 GHz 33 MB
Launched Q2'19 16 3.00 GHz 2.20 GHz 22 MB
Launched Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB
Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.90 GHz 35.75 MB
Launched Q2'19 26 4.00 GHz 2.70 GHz 35.75 MB
Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB
Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB
Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB
Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB
Launched Q2'19 48 3.80 GHz 2.30 GHz 71.5 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 56 3.80 GHz 2.60 GHz 77 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 8 3.20 GHz 2.10 GHz 11 MB
Launched Q2'19 8 3.20 GHz 2.20 GHz 11 MB
Launched Q2'19 10 3.20 GHz 2.20 GHz 13.75 MB
Launched Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB
Launched Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB
Launched Q2'19 8 3.50 GHz 2.50 GHz 11 MB
Launched Q2'19 16 3.20 GHz 2.10 GHz 22 MB

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย