2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Xeon® Platinum 9282 Processor Launched Q2'19 56 3.80 GHz 2.60 GHz 77 MB L2
Intel® Xeon® Platinum 9242 Processor Launched Q2'19 48 3.80 GHz 2.30 GHz 71.5 MB L2
Intel® Xeon® Platinum 8280M Processor Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB
Intel® Xeon® Platinum 8280L Processor Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB
Intel® Xeon® Platinum 8280 Processor Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB
Intel® Xeon® Platinum 8276M Processor Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB
Intel® Xeon® Platinum 8276L Processor Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB
Intel® Xeon® Platinum 8276 Processor Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB
Intel® Xeon® Platinum 8270 Processor Launched Q2'19 26 4.00 GHz 2.70 GHz 35.75 MB
Intel® Xeon® Platinum 8268 Processor Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.90 GHz 35.75 MB
Intel® Xeon® Platinum 8260Y Processor Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
Intel® Xeon® Platinum 8260M Processor Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
Intel® Xeon® Platinum 8260L Processor Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
Intel® Xeon® Platinum 8260 Processor Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
Intel® Xeon® Platinum 8256 Processor Launched Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB
Intel® Xeon® Platinum 8253 Processor Launched Q2'19 16 3.00 GHz 2.20 GHz 22 MB
Intel® Xeon® Gold 6262V Processor Launched Q2'19 24 3.60 GHz 1.90 GHz 33 MB
Intel® Xeon® Gold 6254 Processor Launched Q2'19 18 4.00 GHz 3.10 GHz 24.75 MB
Intel® Xeon® Gold 6252N Processor Launched Q2'19 24 3.60 GHz 2.30 GHz 35.75 MB
Intel® Xeon® Gold 6252 Processor Launched Q2'19 24 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB
Intel® Xeon® Gold 6248 Processor Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.50 GHz 27.5 MB
Intel® Xeon® Gold 6246 Processor Launched Q2'19 12 4.20 GHz 3.30 GHz 24.75 MB
Intel® Xeon® Gold 6244 Processor Launched Q2'19 8 4.40 GHz 3.60 GHz 24.75 MB
Intel® Xeon® Gold 6242 Processor Launched Q2'19 16 3.90 GHz 2.80 GHz 22 MB
Intel® Xeon® Gold 6240Y Processor Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB
Intel® Xeon® Gold 6240M Processor Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB
Intel® Xeon® Gold 6240L Processor Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB
Intel® Xeon® Gold 6240 Processor Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB
Intel® Xeon® Gold 6238T Processor Launched Q2'19 22 3.70 GHz 1.90 GHz 30.25 MB
Intel® Xeon® Gold 6238M Processor Launched Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB
Intel® Xeon® Gold 6238L Processor Launched Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB
Intel® Xeon® Gold 6238 Processor Launched Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB
Intel® Xeon® Gold 6234 Processor Launched Q2'19 8 4.00 GHz 3.30 GHz 24.75 MB
Intel® Xeon® Gold 6230T Processor Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB
Intel® Xeon® Gold 6230N Processor Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.30 GHz 27.5 MB
Intel® Xeon® Gold 6230 Processor Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB
Intel® Xeon® Gold 6226 Processor Launched Q2'19 12 3.70 GHz 2.70 GHz 19.25 MB
Intel® Xeon® Gold 6222V Processor Launched Q2'19 20 3.60 GHz 1.80 GHz 27.5 MB
Intel® Xeon® Gold 5222 Processor Launched Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB
Intel® Xeon® Gold 5220T Processor Launched Q2'19 18 3.90 GHz 1.90 GHz 24.75 MB
Intel® Xeon® Gold 5220S Processor Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.70 GHz 24.75 MB
Intel® Xeon® Gold 5220 Processor Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.20 GHz 24.75 MB
Intel® Xeon® Gold 5218T Processor Launched Q2'19 16 3.80 GHz 2.10 GHz 22 MB
Intel® Xeon® Gold 5218N Processor Launched Q2'19 16 3.70 GHz 2.30 GHz 22 MB
Intel® Xeon® Gold 5218B Processor Launched Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB
Intel® Xeon® Gold 5218 Processor Launched Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB
Intel® Xeon® Gold 5217 Processor Launched Q2'19 8 3.70 GHz 3.00 GHz 11 MB
Intel® Xeon® Gold 5215M Processor Launched Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB
Intel® Xeon® Gold 5215L Processor Launched Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB
Intel® Xeon® Gold 5215 Processor Launched Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB
Intel® Xeon® Silver 4216 Processor Launched Q2'19 16 3.20 GHz 2.10 GHz 22 MB
Intel® Xeon® Silver 4215 Processor Launched Q2'19 8 3.50 GHz 2.50 GHz 11 MB
Intel® Xeon® Silver 4214Y Processor Launched Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB
Intel® Xeon® Silver 4214 Processor Launched Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB
Intel® Xeon® Silver 4210 Processor Launched Q2'19 10 3.20 GHz 2.20 GHz 13.75 MB
Intel® Xeon® Silver 4209T Processor Launched Q2'19 8 3.20 GHz 2.20 GHz 11 MB
Intel® Xeon® Silver 4208 Processor Launched Q2'19 8 3.20 GHz 2.10 GHz 11 MB
Intel® Xeon® Bronze 3204 Processor Launched Q2'19 6 1.90 GHz 1.90 GHz 8.25 MB

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย