หน่วยความจำถาวร Intel® Optane™ DC

ชื่อผลิตภัณฑ์ ความจุ สถานะ Form Factor อินเตอร์เฟซ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โมดูลหน่วยความจำถาวร Intel® Optane™ DC 512GB 512 GB Launched Persistent Memory Module (PMM) DDR-T
โมดูลหน่วยความจำถาวร Intel® Optane™ DC 256GB 256 GB Launched Persistent Memory Module (PMM) DDR-T
โมดูลหน่วยความจำถาวร Intel® Optane™ DC 128GB 128 GB Launched Persistent Memory Module (PMM) DDR-T

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองไดรฟ์ Intel® Solid-State ตามความจุ อินเตอร์เฟซ ประสิทธิภาพ และอีกมากมาย