อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet ซีรี่ส์ X710

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Lithography MaxIOThroughput SamplePortConfiguration ประเภทการต่อสาย เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
อะแดปเตอร์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต Intel® X710-T4L สำหรับ OCP 3.0 Launched RJ45 Category 6, Category 6A, Category 5e up to 100m
อะแดปเตอร์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต Intel® X710-T2L สำหรับ OCP 3.0 Launched RJ45 Category 6, Category 6A, Category 5e up to 100m
อแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X710-T4L Launched RJ45 Category 6, Category 6A, Category 5e up to 100m
อะแดปเตอร์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต Intel® X710-DA2 สำหรับ OCP 3.0 Launched SFP+ Direct Attach Copper
10GBASE-SR and 10GBASE-LR Physical Media
อะแดปเตอร์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต Intel® X710-DA4 สำหรับ OCP 3.0 Launched SFP+ Direct Attach Copper
10GBASE-SR and 10GBASE-LR Physical Media
อแดปเตอร์ Intel® Ethernet Converged Network X710-T2L Launched RJ45 Category 6, Category 6A, Category 5e up to 100m
อแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Ethernet X710-DA2 สำหรับ OCP Launched SFP+ Direct Attach Copper10GBASE-SR and 10GBASE-LR Physical Media
อแดปเตอร์เครือข่ายแบบ Converge Intel® Ethernet X710-T4 Launched RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X710-DA2 Launched SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m
Intel® Ethernet Converged Network Adapter X710-DA4 Launched SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m