บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600WFTF

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Q3'18 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P