อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet ซีรี่ส์ E810

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ประเภทการต่อสาย TDP ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า การกำหนดค่าพอร์ต ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
อะแดปเตอร์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต Intel® E810-CQDA2 สำหรับ OCP 3.0 Launched QSFP28 ports - DAC, Optics, AOC's Dual PCIe 4.0 (16 GT/s)
อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet OCP3.0 E810-XXVDA2 Launched SFP28 ports - DAC, Optics, And AOC's Dual PCIe 4.0 (16 GT/s)
Intel® Ethernet Network Adapter E810-XXVDA2 for OCP Announced SFP28 Ports - DAC, Optics, and AOC's Dual PCIe 4.0 (16 GT/s)
Intel® Ethernet Network Adapter E810-XXVDA2 Launched SFP28 ports - DAC, Optics, and AOC's Dual PCIe 4.0 (16 GT/s)
อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet E810-XXVDA4 Launched SFP28 ports - DAC, Optics, and AOC's Quad PCIe 4.0 (16 GT/s)
อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet E810-CQDA2 Launched QSFP28 ports - DAC, Optics, and AOC's Dual PCIe 4.0 (16 GT/s)