อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network 100GbE E810

ชื่อผลิตภัณฑ์
ประเภทการต่อสาย
MaxTDP
การกำหนดค่าพอร์ต
อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
QSFP28 port - DAC, Optics, AOC's. SiPh
Dual 100/50/25/10GbE PCIe 4.0 (16 GT/s)
SFP28 ports - DAC, Optics, and AOCs Quad 25/10/1GbE PCIe 4.0 (16 GT/s)
SFP28 ports - DAC, Optics, And AOC's Quad 25/10/1GbE PCIe 4.0 (16 GT/s)
QSFP28 - DAC, Optics, and AOC's Dual 100/50/25/10GbE (200GbE when ports bifurcated) PCIe 4.0 (16GT/s)
QSFP28 port - DAC, Optics, and AOC's Single 100/50/25/10GbE PCIe 4.0 (16 GT/s)
QSFP28 port - DAC Single 100/50/25/10GbE PCIe 3.0 (8 GT/s)
QSFP28 port - DAC, Optics, AOC's Single 100/50/25/10GbE PCIe 4.0 (16 GT/s)
QSFP28 ports - DAC, Optics, and AOC's Dual 100/50/25/10GbE PCIe 4.0 (16 GT/s)
QSFP28 ports - DAC, Optics, AOC's Dual 100/50/25/10GbE PCIe 4.0 (16 GT/s)
SFP28 ports - DAC, Optics, and AOC's Dual 25/10/1GbE PCIe 4.0 (16 GT/s)
SFP28 ports - DAC, Optics, And AOC's Dual 25/10/1GbE PCIe 4.0 (16 GT/s)
SFP28 ports - DAC, Optics, and AOC's Quad 25/10/1GbE PCIe 4.0 (16 GT/s)