อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet ซีรี่ส์ E810

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
Lithography
MaxIOThroughput
SamplePortConfiguration
ประเภทการต่อสาย
Launched QSFP28 port - DAC, Optics, AOC's. SiPh
Launched QSFP28 - DAC, Optics, and AOC's
Launched QSFP28 port - DAC, Optics, and AOC's
Launched QSFP28 port - DAC
Launched QSFP28 port - DAC, Optics, AOC's
Launched QSFP28 ports - DAC, Optics, and AOC's
Launched QSFP28 ports - DAC, Optics, AOC's