อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet ซีรี่ส์ E810

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ประเภทการต่อสาย TDP ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า การกำหนดค่าพอร์ต ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Ethernet Network Adapter E810-CQDA1 for OCP Launched QSFP28 port - DAC Single PCIe 3.0 (16 GT/s)
อะแดปเตอร์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต Intel® E810-CQDA1 สำหรับ OCP 3.0 Launched QSFP28 port - DAC, Optics, AOC's Single PCIe 4.0 (16 GT/s)
อะแดปเตอร์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต Intel® E810-CQDA2 สำหรับ OCP 3.0 Launched QSFP28 ports - DAC, Optics, AOC's Dual PCIe 4.0 (16 GT/s)
อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet E810-2CQDA2 Launched QSFP28 - DAC, Optics, and AOC's Dual PCIe 4.0 (16GT/s)
อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet E810-CQDA1 Launched QSFP28 port - DAC, Optics, and AOC's Single PCIe 4.0 (16 GT/s)
อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet E810-CQDA2 Launched QSFP28 ports - DAC, Optics, and AOC's Dual PCIe 4.0 (16 GT/s)