อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet ซีรี่ส์ E810

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Lithography MaxIOThroughput SamplePortConfiguration ประเภทการต่อสาย เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet E810-2CQDA2 Launched QSFP28 - DAC, Optics, and AOC's
อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet E810-CQDA1 Launched QSFP28 port - DAC, Optics, and AOC's
Intel® Ethernet Network Adapter E810-CQDA1 for OCP Launched QSFP28 port - DAC
อะแดปเตอร์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต Intel® E810-CQDA1 สำหรับ OCP 3.0 Launched QSFP28 port - DAC, Optics, AOC's
อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet E810-CQDA2 Launched QSFP28 ports - DAC, Optics, and AOC's
อะแดปเตอร์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต Intel® E810-CQDA2 สำหรับ OCP 3.0 Launched QSFP28 ports - DAC, Optics, AOC's