คอนโทรลเลอร์ Intel® Ethernet ซีรีส์ I225

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ การทำลวดลายวงจร MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
คอนโทรลเลอร์ Intel® Ethernet I225-IT Launched 28 nm
คอนโทรลเลอร์ Intel® Ethernet I225-LM Launched
คอนโทรลเลอร์ Intel® Ethernet I225-V Launched