คอนโทรลเลอร์ Intel® Ethernet ซีรีส์ I225

ชื่อผลิตภัณฑ์
CablingDescription
TDP
การกำหนดค่าพอร์ต
อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
2 W Single 2.5GbE PCIe 3.1
2 W Single 2.5GbE PCIe
1.95 W Single 2.5GbE PCIe