แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล SC5200

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
FormFactor
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
SupportedCPUSocket
Q2'06 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option
Q2'06 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option
Q2'06 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option