ไดรฟ์ Intel® Solid-State DC ซีรี่ส์ P4101

ชื่อผลิตภัณฑ์ ความจุ สถานะ Form Factor อินเตอร์เฟซ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ไดร์ฟ Intel® Solid State DC ซีรี่ส์ P4101
(1.024TB, M.2 80 มม. PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC)
1 TB Discontinued M.2 22 x 80mm PCIe 3.1 x4, NVMe
ไดร์ฟ Intel® Solid State DC ซีรี่ส์ P4101
(128GB, M.2 80 มม. PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC)
128 GB Discontinued M.2 22 x 80mm PCIe 3.1 x4, NVMe
ไดร์ฟ Intel® Solid State DC ซีรี่ส์ P4101
(2.048TB, M.2 80 มม. PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC)
2 TB Discontinued M.2 22 x 80mm PCIe 3.1 x4, NVMe
ไดร์ฟ Intel® Solid State DC ซีรี่ส์ P4101
(256GB, M.2 80 มม. PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC)
256 GB Discontinued M.2 22 x 80mm PCIe 3.1 x4, NVMe
ไดร์ฟ Intel® Solid State DC ซีรี่ส์ P4101
(512GB, M.2 80 มม. PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC)
512 GB Discontinued M.2 22 x 80mm PCIe 3.1 x4, NVMe

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองไดรฟ์ Intel® Solid-State ตามความจุ อินเตอร์เฟซ ประสิทธิภาพ และอีกมากมาย