เอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 TX

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
Logic Element (LE)
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)
หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด
จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด
ตัวเลือกของแพ็คเกจ
Q1'18 1325000 2592 114 Mb 440 F1760, F2397
Q1'18 1679000 3326 223.5 Mb 440 F2397
Q1'18 2073000 3960 239.5 Mb 440 F2397
Q1'18 2422000 5011 208 Mb 440 F2397, F2912
Q1'18 2753000 5760 244 Mb 440 F2397, F2912
Q1'18 378000 648 32 Mb 392 F1152
Q1'18 841000 2016 72 Mb 440 F1760, F2397