เอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 TX

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย Logic Element (LE) การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด ตัวเลือกของแพ็คเกจ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
เอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 TX 1100 Launched Q1'18 1325000 2592 114 Mb F1760, F2397
เอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 TX 1650 Launched Q1'18 1679000 3326 223.5 Mb F2397
เอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 TX 2100 Launched Q1'18 2073000 3960 239.5 Mb F2397
เอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 TX 2500 Launched Q1'18 2422000 5011 208 Mb F2397, F2912
เอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 TX 2800 Launched Q1'18 2753000 5760 244 Mb F2397, F2912
เอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 TX 400 Launched Q1'18 378000 648 32 Mb F1152
เอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 TX 850 Launched Q1'18 841000 2016 72 Mb F1760, F2397

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรอง Intel® FPGA ตามตระกูล สถานะ ตัวเลือกแพคเกจ องค์ประกอบลอจิก และอื่นๆ อีกมากมาย