เอฟพีจีเอ Cyclone® V ST SoC

เอฟพีจีเอ Cyclone® V ST SoC

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย Logic Element (LE) การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด ตัวเลือกของแพ็คเกจ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
เอฟพีจีเอ Cyclone® V 5CSTD5 Launched 2012 85000 87 4.45 Mb F896
เอฟพีจีเอ Cyclone® V 5CSTD6 Launched 2012 110000 112 6.191 Mb F896

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรอง Intel® FPGA ตามตระกูล สถานะ ตัวเลือกแพคเกจ องค์ประกอบลอจิก และอื่นๆ อีกมากมาย