เอฟพีจีเอ Cyclone® V ST SoC

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
Logic Element (LE)
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)
หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด
จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด
ตัวเลือกของแพ็คเกจ
2012 85000 87 4.45 Mb 288 F896
2012 110000 112 6.191 Mb 288 F896