เอฟพีจีเอ Arria® V ST SoC

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
Logic Element (LE)
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)
หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด
จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด
ตัวเลือกของแพ็คเกจ
2013 350000 809 19.304 Mb 540 F896, F1152, F1517
2013 462000 1090 25.478 Mb 540 F896, F1152, F1517