เอฟพีจีเอ Arria® V GZ

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
Logic Element (LE)
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)
หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด
จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด
ตัวเลือกของแพ็คเกจ
2012 220000 800 14.924 Mb 414 H780, F1152
2012 360000 1044 23.385 Mb 414 H780, F1152
2012 400000 1092 33.518 Mb 674 F1152, F1517
2012 450000 1139 39.306 Mb 674 F1152, F1517