เอฟพีจีเอ Arria® V GT

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
Logic Element (LE)
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)
หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด
จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด
ตัวเลือกของแพ็คเกจ
2011 156000 396 11.471 Mb 416 F672, F896
2011 242000 800 15.108 Mb 544 F896, F1152
2011 362000 1045 19.358 Mb 704 F896, F1152, F1517