เอฟพีจีเอ Stratix® V E

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
Logic Element (LE)
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)
หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด
จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด
ตัวเลือกของแพ็คเกจ
2010 840000 352 61.67 Mb 840 F1517, F1932
2010 952000 352 62.96 Mb 840 F1517, F1932