เอฟพีจีเอ Intel® Cyclone® 10 GX

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
Logic Element (LE)
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)
หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด
จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด
ตัวเลือกของแพ็คเกจ
2017 85000 84 6.473 Mb 216 U484, F672
2017 104000 125 8.439 Mb 284 U484, F672, F780
2017 150000 156 10.652 Mb 284 U484, F672, F780
2017 220000 192 13.43 Mb 284 U484, F672, F780