เอฟพีจีเอ Intel® Arria® 10 GT

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
Logic Element (LE)
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)
หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด
จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด
ตัวเลือกของแพ็คเกจ
2013 1150000 1518 65.7 Mb 624 F1932
2013 900000 1518 56.2 Mb 624 F1932