ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ความเร็ว Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® C246 Chipset Launched Gen3 3.1/2.0 ใช่ 6 W
Mobile Intel® CM246 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.1/2.0 ใช่ 3 W
Intel® C242 Chipset Launched Gen3 3.1 ไม่ใช่ 6 W