ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ความเร็ว Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ชิปเซ็ต Intel® C242 Launched Gen3 3.1 6 W
ชิปเซ็ต Intel® C246 Launched Gen3 3.1/2.0 6 W
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® CM246 Launched 8 GT/s 3.0 3.1/2.0 3 W