ชุดพัฒนา Intel® Cyclone®

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย Logic Elements (LE) DigitalSignalProcessingBlocks EmbeddedMemoryMax PackageOptions เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ชุดพัฒนา Cyclone® IV Launched 2009 150000
ชุดพัฒนา Cyclone® V Launched 2011 149500
Cyclone® V GT FPGA Development Kits Launched 2011 301000
Cyclone® V SX SoC Development Kits Launched 2012 110000
Intel® Cyclone® 10 GX FPGA Development Kits Launched 2017 220000
ชุดพัฒนา Intel® Cyclone® 10 Launched 2017 24624

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรอง Intel® FPGA ตามตระกูล สถานะ ตัวเลือกแพคเกจ องค์ประกอบลอจิก และอื่นๆ อีกมากมาย