ชุดพัฒนา Intel® Cyclone®

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
Logic Element (LE)
หมายเลขชิ้นส่วนการสั่งซื้อ
2011 301000 DK-DEV-5CGTD9N-B
2009 150000 DK-DEV-4CGX150N
2011 149500 DK-DEV-5CEA7N
2011 301000 DK-DEV-5CGTD9N
2012 110000 DK-DEV-5CSXC6N
2017 220000 DK-DEV-10CX220-A
2017 24624 EK-10CL025U256