ชุดพัฒนา Intel® Cyclone®

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย Logic Element (LE) DigitalSignalProcessingBlocks EmbeddedMemoryMax PackageOptions เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ชุดพัฒนาเอฟพีจีเอ Cyclone® IV GX Launched 2009 150000
ชุดพัฒนาเอฟพีจีเอ Cyclone® V E Launched 2011 149500
ชุดพัฒนาเอฟพีจีเอ Cyclone® V GT Launched 2011 301000
ชุดพัฒนา SoC Cyclone® V SX SoC Launched 2012 110000
ชุดพัฒนาเอฟพีจีเอ Intel® Cyclone® 10 GX Launched 2017 220000
ชุดการประเมินเอฟพีจีเอ Intel® Cyclone® 10 LP Launched 2017 24624

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรอง Intel® FPGA ตามตระกูล สถานะ ตัวเลือกแพคเกจ องค์ประกอบลอจิก และอื่นๆ อีกมากมาย