ชุดพัฒนา Intel® Arria®

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย Logic Element (LE) DigitalSignalProcessingBlocks EmbeddedMemoryMax PackageOptions เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ชุดพัฒนาเอฟพีจีเอ Intel® Arria® 10 GX Launched 2013 1150000
ชุดพัฒนาการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาณ GX Intel® Arria® 10 Launched 2013 1150000
Intel® Arria® 10 SX SoC Development Kits Launched 2013 660000

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรอง Intel® FPGA ตามตระกูล สถานะ ตัวเลือกแพคเกจ องค์ประกอบลอจิก และอื่นๆ อีกมากมาย