ชุดพัฒนาเอฟพีจีเอ Intel® Arria®

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
Logic Element (LE)
หมายเลขชิ้นส่วนการสั่งซื้อ
2013 1150000 DK-DEV-10AX115S-A
2013 1150000 DK-SI-10AX115S-A
2013 660000 DK-SOC-10AS066S-E