ชุดพัฒนาเอฟพีจีเอ Intel® Stratix®

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย Logic Element (LE) DigitalSignalProcessingBlocks EmbeddedMemoryMax PackageOptions เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Stratix® 10 DX FPGA Development Kits Launched 2019 2753000
ชุดพัฒนา Intel® Stratix® 10 Launched 2013 2753000
Intel® Stratix® 10 GX Signal Integrity Development Kits Launched 2013 2753000
Intel® Stratix® 10 MX FPGA Development Kits Launched 2017 2073000
Intel® Stratix® 10 SX SoC Development Kits Launched 2013 2753000
Intel® Stratix® 10 TX Signal Integrity Development Kits Launched 2018 2753000
ชุดพัฒนาเอฟพีจีเอ Stratix® V GS Launched 2010 457000
Stratix® V GX FPGA Development Kits Launched 2010 622000

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรอง Intel® FPGA ตามตระกูล สถานะ ตัวเลือกแพคเกจ องค์ประกอบลอจิก และอื่นๆ อีกมากมาย