ด็อก Intel® Compute Card

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ProcessorIncluded
PreInstalledOS
PreInstalledMemory
PreInstalledStorage
กราฟิกเอาท์พุต
Discontinued HDMI, MiniDP