ชิปเซ็ต Intel® ซีรี่ส์ C400

ชื่อผลิตภัณฑ์
สนับสนุนการโอเวอร์คล็อก
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
TDP
ไม่ใช่ 3.0 3.1 Gen1/2.0 6 W