ชิปเซ็ต Intel® ซีรี่ส์ C400

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ความเร็ว Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ชิปเซ็ต Intel® C422 Launched 8 GT/s 3.0 3.1 Gen1/2.0 6 W