โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Scalable

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
Discontinued Q2'18 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 6 1.70 GHz 8.25 MB L3 Cache
Launched Q3'17 8 1.70 GHz 11 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB L3 Cache
Launched Q3'17 12 3.20 GHz 2.30 GHz 16.5 MB L3 Cache
Launched Q3'17 14 3.20 GHz 1.90 GHz 19.25 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache
Launched Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache
Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache
Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 6 3.70 GHz 3.40 GHz 19.25 MB L3 Cache
Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache
Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 14 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache
Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache
Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 8 4.20 GHz 3.50 GHz 24.75 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 12 4.20 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 18 3.70 GHz 2.70 GHz 24.75 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 18 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 16 2.80 GHz 2.00 GHz 22 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache
Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 26 3.70 GHz 2.00 GHz 35.75 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 24 3.70 GHz 2.70 GHz 33 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 26 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 28 3.80 GHz 2.50 GHz 38.5 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 8 3.00 GHz 1.80 GHz 11 MB L3 Cache
Launched Q3'17 8 3.00 GHz 2.00 GHz 11 MB L3 Cache
Launched Q3'17 8 3.00 GHz 2.10 GHz 11 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 4 3.00 GHz 2.60 GHz 8.25 MB L3 Cache
Discontinued Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache
Launched Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache
Launched Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache
Launched Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย