ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-11155MLE Launched Q3'21 4 3.10 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-11155MRE Launched Q3'21 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-11555MLE Launched Q3'21 6 4.40 GHz 1.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-11555MRE Launched Q3'21 6 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-11865MLE Launched Q3'21 8 4.50 GHz 1.50 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-11865MRE Launched Q3'21 8 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-3323 Launched Q3'21 12 3.90 GHz 3.50 GHz 21 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-3335 Launched Q3'21 16 4.00 GHz 3.40 GHz 24 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-3345 Launched Q3'21 24 4.00 GHz 3.00 GHz 36 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-3365 Launched Q3'21 32 4.00 GHz 2.70 GHz 48 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-3375 Launched Q3'21 38 4.00 GHz 2.50 GHz 57 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-11855M Launched Q2'21 6 4.90 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-11955M Launched Q2'21 8 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1350 Launched Q2'21 6 5.00 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1350P Launched Q2'21 6 5.10 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ W-1370 Launched Q2'21 8 5.10 GHz 2.90 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1370P Launched Q2'21 8 5.20 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ W-1390 Launched Q2'21 8 5.20 GHz 2.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ W-1390P Launched Q2'21 8 5.30 GHz 3.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1390T Launched Q2'21 8 4.90 GHz 1.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-10855M Launched Q2'20 6 5.10 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-10885M Launched Q2'20 8 5.30 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1250 Launched Q2'20 6 4.70 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1250E Launched Q2'20 6 4.70 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1250P Launched Q2'20 6 4.80 GHz 4.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1250TE Launched Q2'20 6 3.80 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1270 Launched Q2'20 8 5.00 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1270E Launched Q2'20 8 4.80 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1270P Launched Q2'20 8 5.10 GHz 3.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1270TE Launched Q2'20 8 4.40 GHz 2.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1290 Launched Q2'20 10 5.20 GHz 3.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1290E Launched Q2'20 10 4.80 GHz 3.50 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1290P Launched Q2'20 10 5.30 GHz 3.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1290T Launched Q2'20 10 4.70 GHz 1.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1290TE Launched Q2'20 10 4.50 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2223 Launched Q4'19 4 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2225 Launched Q4'19 4 4.60 GHz 4.10 GHz 8.25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2235 Launched Q4'19 6 4.60 GHz 3.80 GHz 8.25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2245 Launched Q4'19 8 4.50 GHz 3.90 GHz 16.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2255 Launched Q4'19 10 4.50 GHz 3.70 GHz 19.25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2265 Launched Q4'19 12 4.60 GHz 3.50 GHz 19.25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2275 Launched Q4'19 14 4.60 GHz 3.30 GHz 19.25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2295 Launched Q4'19 18 4.60 GHz 3.00 GHz 24.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-3223 Launched Q2'19 8 4.00 GHz 3.50 GHz 16.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-3225 Launched Q2'19 8 4.30 GHz 3.70 GHz 16.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-3235 Launched Q2'19 12 4.40 GHz 3.30 GHz 19.25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-3245 Launched Q2'19 16 4.40 GHz 3.20 GHz 22 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-3245M Launched Q2'19 16 4.40 GHz 3.20 GHz 22 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-3265 Launched Q2'19 24 4.40 GHz 2.70 GHz 33 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-3265M Launched Q2'19 24 4.40 GHz 2.70 GHz 33 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-3275 Launched Q2'19 28 4.40 GHz 2.50 GHz 38.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-3275M Launched Q2'19 28 4.40 GHz 2.50 GHz 38.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-3175X Launched Q4'18 28 3.80 GHz 3.10 GHz 38.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2123 Discontinued Q3'17 4 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2125 Discontinued Q3'17 4 4.50 GHz 4.00 GHz 8.25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2133 Discontinued Q3'17 6 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2135 Discontinued Q3'17 6 4.50 GHz 3.70 GHz 8.25 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2145 Discontinued Q3'17 8 4.50 GHz 3.70 GHz 11 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2155 Discontinued Q3'17 10 4.50 GHz 3.30 GHz 13.75 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2175 Discontinued Q3'17 14 4.30 GHz 2.50 GHz 19 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-2195 Discontinued Q3'17 18 4.30 GHz 2.30 GHz 24.75 MB

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย