Intel® Itanium® Processor 9700 Series

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Itanium® Processor 9720 Discontinued Q2'17 4 1.73 GHz 20 MB
Intel® Itanium® Processor 9740 Discontinued Q2'17 8 2.13 GHz 24 MB
Intel® Itanium® Processor 9750 Discontinued Q2'17 4 2.53 GHz 32 MB
Intel® Itanium® Processor 9760 Discontinued Q2'17 8 2.66 GHz 32 MB

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย