ไดรฟ์ Intel® Solid-State Pro ซีรีส์ 7600p

ชื่อผลิตภัณฑ์ ความจุ สถานะ Form Factor อินเตอร์เฟซ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® SSD Pro ซีรีส์ 7600p
(1.024TB, M.2 80 มม. PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
1.024 TB Discontinued M.2 22 x 80mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Intel® SSD Pro ซีรีส์ 7600p
(2.048TB, M.2 80 มม. PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
2.048 TB Discontinued M.2 22 x 80mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Intel® SSD Pro ซีรีส์ 7600p
(128GB, M.2 80 มม. PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
128 GB Discontinued M.2 22 x 80mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Intel® SSD Pro ซีรีส์ 7600p
(256GB, M.2 80 มม. PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
256 GB Discontinued M.2 22 x 80mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Intel® SSD Pro ซีรีส์ 7600p
(512GB, M.2 80 มม. PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
512 GB Discontinued M.2 22 x 80mm PCIe 3.1 x4, NVMe

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองไดรฟ์ Intel® Solid-State ตามความจุ อินเตอร์เฟซ ประสิทธิภาพ และอีกมากมาย