ไดรฟ์ Intel® Solid-State DC ซีรีส์ P4510

ชื่อผลิตภัณฑ์ ความจุ สถานะ Form Factor อินเตอร์เฟซ เซ็กเมนต์แนวตั้ง ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ไดรฟ์ Intel® Solid State DC ซีรี่ส์ P4510
(15.3TB, EDSFF L 18mm PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
15.36 TB Launched E1.L PCIe 3.1 x4, NVMe
ไดรฟ์ Intel® Solid State DC ซีรี่ส์ P4510
(15.3TB, EDSFF L 9.5mm PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
15.36 TB Launched E1.L PCIe 3.1 x4, NVMe
ไดรฟ์ Intel® Solid-State DC ซีรีส์ P4510
(8.0TB, 2.5 นิ้ว PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
8 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe
ไดรฟ์ Intel® Solid-State DC ซีรีส์ P4510
(4.0TB, 2.5 นิ้ว PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
4 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe
ไดรฟ์ Intel® Solid-State DC ซีรีส์ P4510
(2.0TB, 2.5 นิ้ว PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
2 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe
ไดรฟ์ Intel® Solid-State DC ซีรีส์ P4510
(1.0TB, 2.5 นิ้ว PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
1 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองไดรฟ์ Intel® Solid-State ตามความจุ อินเตอร์เฟซ ประสิทธิภาพ และอีกมากมาย