โปรเซสเซอร์ Intel Atom® รุ่นเก่า

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
Discontinued Q2'10 1 1.20 GHz 512 KB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'10 1 1.60 GHz 512 KB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'10 1 1.90 GHz 512 KB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'11 1 1.20 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q2'11 1 1.50 GHz 512 KB
Discontinued Q1'11 2 1.66 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q4'10 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q4'10 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q4'10 1 1.30 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q4'10 1 1.30 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q3'10 1 600 MHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q3'10 1 600 MHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q3'10 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q3'10 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q3'10 1 1.30 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q3'10 1 1.30 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q3'10 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q3'10 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q3'10 2 1.50 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q2'10 1 1.80 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q2'10 2 1.80 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q2'10 1 1.66 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q2'10 1 1.83 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q2'10 1 2.13 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q1'10 1 1.66 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q1'10 2 1.66 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q1'10 1 1.66 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q1'10 1 1.83 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q2'09 1 1.20 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q2'09 1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q2'08 1 1.10 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q2'08 1 1.10 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q2'08 1 1.33 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q2'08 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q1'09 1 1.66 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q3'08 2 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q2'08 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q2'08 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q2'08 1 800 MHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q2'08 1 1.10 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q2'08 1 1.33 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q2'08 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
Discontinued Q2'08 1 1.86 GHz 512 KB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย