ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 3867U Launched Q1'19 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold 4417U Launched Q1'19 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3930E Launched Q2'17 2 2.90 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3930TE Launched Q2'17 2 2.70 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 3865U Launched Q1'17 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 3965U Launched Q1'17 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3930 Discontinued Q1'17 2 2.90 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3930T Discontinued Q1'17 2 2.70 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3950 Discontinued Q1'17 2 3.00 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold 4415U Launched Q1'17 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4560 Discontinued Q1'17 2 3.50 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4560T Discontinued Q1'17 2 2.90 GHz 3 MB