ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Core™ i5-8305G Processor with Radeon™ Pro WX Vega M GL graphics Discontinued Q3'18 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB
Intel® Core™ i7-8706G Processor with Radeon™ Pro WX Vega M GL graphics Discontinued Q3'18 4 4.10 GHz 3.10 GHz 8 MB
Intel® Core™ i5-8305G Processor with Radeon™ RX Vega M GL graphics Announced Q1'18 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8705G พร้อมกราฟิก Radeon™ RX Vega M GL Discontinued Q1'18 4 4.10 GHz 3.10 GHz 8 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8706G พร้อมกราฟิก Radeon™ RX Vega M GL Launched Q1'18 4 4.10 GHz 3.10 GHz 8 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8709G พร้อมกราฟิก Radeon™ RX Vega M GH Discontinued Q1'18 4 4.10 GHz 3.10 GHz 8 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8809G พร้อมกราฟิก Radeon™ RX Vega M GH Discontinued Q1'18 4 4.20 GHz 3.10 GHz 8 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7100 Discontinued Q1'17 2 3.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i3-7100E Processor Launched Q1'17 2 2.90 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7100H Launched Q1'17 2 3.00 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7100T Discontinued Q1'17 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i3-7101E Processor Launched Q1'17 2 3.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i3-7101TE Processor Launched Q1'17 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i3-7102E Processor Launched Q1'17 2 2.10 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7300 Discontinued Q1'17 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7300T Discontinued Q1'17 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7320 Discontinued Q1'17 2 4.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7350K Discontinued Q1'17 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7300HQ Launched Q1'17 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7400 Discontinued Q1'17 4 3.50 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7400T Discontinued Q1'17 4 3.00 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-7440EQ Processor Launched Q1'17 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7440HQ Launched Q1'17 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB
Intel® Core™ i5-7442EQ Processor Launched Q1'17 4 2.90 GHz 2.10 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7500 Launched Q1'17 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7500T Launched Q1'17 4 3.30 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7600 Discontinued Q1'17 4 4.10 GHz 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7600K Discontinued Q1'17 4 4.20 GHz 3.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7600T Discontinued Q1'17 4 3.70 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7700 Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7700HQ Launched Q1'17 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7700K Discontinued Q1'17 4 4.50 GHz 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7700T Launched Q1'17 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i7-7820EQ Processor Launched Q1'17 4 3.70 GHz 3.00 GHz 8 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7820HK Launched Q1'17 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7820HQ Launched Q1'17 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7920HQ Launched Q1'17 4 4.10 GHz 3.10 GHz 8 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4600 Discontinued Q1'17 2 3.60 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4600T Discontinued Q1'17 2 3.00 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4620 Discontinued Q1'17 2 3.70 GHz 3 MB