กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 2

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G470 Discontinued Q2'13 1 2.00 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 887 Discontinued Q3'12 2 1.50 GHz 2 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B830 Discontinued Q3'12 2 1.80 GHz 2 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 987 Discontinued Q3'12 2 1.50 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 997 Discontinued Q3'12 2 1.60 GHz 2 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G465 Discontinued Q3'12 1 1.90 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G550T Discontinued Q3'12 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G555 Discontinued Q3'12 2 2.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G645 Discontinued Q3'12 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G645T Discontinued Q3'12 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 807 Discontinued Q2'12 1 1.50 GHz 1.5 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 877 Discontinued Q2'12 2 1.40 GHz 2 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B820 Discontinued Q3'12 2 1.70 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® B980 Discontinued Q2'12 2 2.40 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G540T Discontinued Q2'12 2 2.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G550 Discontinued Q2'12 2 2.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G640 Discontinued Q2'12 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G640T Discontinued Q2'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G860T Discontinued Q2'12 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G870 Discontinued Q2'12 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 797 Discontinued Q1'12 1 1.40 GHz 1.5 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 867 Discontinued Q1'12 2 1.30 GHz 2 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B720 Discontinued Q1'12 1 1.70 GHz 1.5 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B815 Discontinued Q1'12 2 1.60 GHz 2 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 977 Discontinued Q1'12 2 1.40 GHz 2 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® B970 Discontinued Q1'12 2 2.30 GHz 2 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G460 Discontinued Q4'11 1 1.80 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 807UE Discontinued Q4'11 1 1.00 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 967 Discontinued Q4'11 2 1.30 GHz 2 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® B960 Discontinued Q4'11 2 2.20 GHz 2 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B840 Discontinued Q3'11 2 1.90 GHz 2 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G440 Discontinued Q3'11 1 1.60 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G530 Discontinued Q3'11 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G530T Discontinued Q3'11 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G540 Discontinued Q3'11 2 2.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G630 Discontinued Q3'11 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G630T Discontinued Q3'11 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G632 Discontinued Q3'11 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G860 Discontinued Q3'11 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 787 Discontinued Q3'11 1 1.30 GHz 1.5 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 827E Discontinued Q3'11 1 1.40 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B710 Discontinued Q3'11 1 1.60 GHz 1.5 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 857 Discontinued Q3'11 2 1.20 GHz 2 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 847E Discontinued Q2'11 2 1.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B800 Discontinued Q2'11 2 1.50 GHz 2 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B810E Discontinued Q2'11 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® B940 Discontinued Q2'11 2 2.00 GHz 2 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® B950 Discontinued Q2'11 2 2.10 GHz 2 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G620 Discontinued Q2'11 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G620T Discontinued Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G622 Discontinued Q2'11 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G840 Discontinued Q2'11 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G850 Discontinued Q2'11 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B810 Discontinued Q1'11 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache