กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3260 Discontinued Q1'15 2 3.30 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3260T Discontinued Q1'15 2 2.90 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3460T Discontinued Q1'15 2 3.00 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3470 Discontinued Q1'15 2 3.60 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3250 Discontinued Q3'14 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3250T Discontinued Q3'14 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3450T Discontinued Q3'14 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3460 Discontinued Q3'14 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3258 Discontinued Q2'14 2 3.20 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1840 Discontinued Q2'14 2 2.80 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1840T Discontinued Q2'14 2 2.50 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1850 Discontinued Q2'14 2 2.90 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3240 Discontinued Q2'14 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3240T Discontinued Q2'14 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3440 Discontinued Q2'14 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3440T Discontinued Q2'14 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3450 Discontinued Q2'14 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1275L v3 Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2970M Discontinued Q2'14 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 3560M Discontinued Q2'14 2 2.40 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2000E Launched Q1'14 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2002E Launched Q1'14 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1820TE Launched Q1'14 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1820 Launched Q1'14 2 2.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1820T Discontinued Q1'14 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1830 Discontinued Q1'14 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2957U Discontinued Q4'13 2 1.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2961Y Discontinued Q4'13 2 1.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2981U Discontinued Q4'13 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 3558U Discontinued Q4'13 2 1.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 3561Y Discontinued Q4'13 2 1.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2950M Discontinued Q4'13 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2955U Discontinued Q3'13 2 1.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2980U Launched Q3'13 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 3550M Discontinued Q4'13 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 3556U Discontinued Q3'13 2 1.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 3560Y Discontinued Q3'13 2 1.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3220 Discontinued Q3'13 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3220T Discontinued Q3'13 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3320TE Launched Q3'13 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3420 Launched Q3'13 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3420T Discontinued Q3'13 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3430 Discontinued Q3'13 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1265L v3 Discontinued Q2'13 4 3.70 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache