กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นที่ห้า

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 3215U Discontinued Q2'15 2 1.70 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 3765U Launched Q2'15 2 1.90 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 3825U Discontinued Q1'15 2 1.90 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 3205U Discontinued Q1'15 2 1.50 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 3755U Discontinued Q1'15 2 1.70 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 3805U Discontinued Q1'15 2 1.90 GHz 2 MB