ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-5350H Discontinued Q2'15 2 3.50 GHz 3.10 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-5575R Discontinued Q2'15 4 3.30 GHz 2.80 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-5675C Discontinued Q2'15 4 3.60 GHz 3.10 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-5675R Discontinued Q2'15 4 3.60 GHz 3.10 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5700HQ Discontinued Q2'15 4 3.50 GHz 2.70 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5750HQ Discontinued Q2'15 4 3.40 GHz 2.50 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5775C Discontinued Q2'15 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5775R Discontinued Q2'15 4 3.80 GHz 3.30 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5850EQ Launched Q2'15 4 3.40 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5850HQ Discontinued Q2'15 4 3.60 GHz 2.70 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5950HQ Discontinued Q2'15 4 3.80 GHz 2.90 GHz 6 MB