ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6006U Discontinued Q4'16 2 2.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6100U Launched Q3'15 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6200U Discontinued Q3'15 2 2.80 GHz 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6300U Launched Q3'15 2 3.00 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6500U Discontinued Q3'15 2 3.10 GHz 2.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6600U Launched Q3'15 2 3.40 GHz 2.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache