ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช TDP กราฟิกโปรเซสเซอร์ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1585 v5 Launched Q2'16 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB 65 W กราฟิก Intel® Iris® Pro P580
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1585L v5 Launched Q2'16 4 3.70 GHz 3.00 GHz 8 MB 45 W กราฟิก Intel® Iris® Pro P580
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1578L v5 Launched Q2'16 4 3.40 GHz 2.00 GHz 8 MB 45 W กราฟิก Intel® Iris® Pro P580
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1575M v5 Launched Q1'16 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W กราฟิก Intel® Iris® Pro P580
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1565L v5 Launched Q2'16 4 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB 35 W กราฟิก Intel® Iris® Pro P580
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1545M v5 Launched Q1'16 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W กราฟิก Intel® Iris® Pro P580
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1515M v5 Launched Q1'16 4 3.70 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W กราฟิก Intel® Iris® Pro P580