ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช TDP กราฟิกโปรเซสเซอร์ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6498DU Launched Q4'15 2 3.10 GHz 2.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W กราฟิก Intel® HD 510
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6402P Discontinued Q4'15 4 3.40 GHz 2.80 GHz 6 MB 65 W กราฟิก Intel® HD 510
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6198DU Launched Q4'15 2 2.80 GHz 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 15 W กราฟิก Intel® HD 510
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6098P Discontinued Q4'15 2 3.60 GHz 3 MB 54 W กราฟิก Intel® HD 510
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4400TE Launched Q4'15 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก Intel® HD 510
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4400T Discontinued Q3'15 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก Intel® HD 510
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4400 Launched Q3'15 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 54 W กราฟิก Intel® HD 510
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4405U Launched Q3'15 2 2.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W กราฟิก Intel® HD 510
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3920 Discontinued Q4'15 2 2.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 51 W กราฟิก Intel® HD 510
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3902E Launched Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 25 W กราฟิก Intel® HD 510
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3900TE Launched Q4'15 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก Intel® HD 510
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3900E Launched Q1'16 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก Intel® HD 510
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3900T Discontinued Q4'15 2 2.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก Intel® HD 510
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3900 Launched Q4'15 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 51 W กราฟิก Intel® HD 510
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 3955U Launched Q4'15 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W กราฟิก Intel® HD 510
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 3855U Launched Q4'15 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W กราฟิก Intel® HD 510